Gå til indhold
FORSIDEN | LÆS OP | REN TEKST | PRINT |

Region SyddanmarkSpecialcenter Syddanmark


Møllebakkens Interne Skole

Undervisningen på Møllebakkens Interne Skole er tilrettelagt i mindre grupper med mulighed for at trække den enkelte elev ud af undervisningen efter behov.
Afsættet for undervisningen er elevens forudsætninger, ressourcer og interesser.

Omdrejningspunktet for skolens hverdag er, at skoletiden virker meningsfuld. Vi ønsker, at der skal være sammenhæng mellem det faglige indhold i skolen og elevernes liv, så skolen er meningsfuld.

Nærværende voksne er en forudsætning for, at undervisningen lykkes. Som voksne lytter vi til eleverne og tager deres ønsker for fremtiden alvorligt. Vi er vedholdende i bestræbelserne på at motivere eleverne i undervisningen.
En tydelig og klar kommunikation til eleverne skaber forudsigelighed i en fleksibel hverdag.

Glæde og tryghed

Eleverne i vores interne skole har alle skoletilbud bag sig, som de ikke har været glade for, og det er vigtigt for os ikke at gentage dette.
Deres erfaringer med at gå i skole har ofte været præget af vanskeligheder med at lære, men potentialet for at lære vokser betydeligt, når de er glade og trygge i undervisningen.

Målet for undervisningen er, at eleverne lærer alt det, deres potentialer tillader dem. Vores arbejde handler derfor om at afdække elevens potentiale og bygge undervisningen op omkring det, der er muligt at lære.

Lærerne på skolen har et tæt samarbejde med det pædagogiske personale på bostedet, hvilket sikrer en helhed i den pædagogiske indsats.

Skoledagen

Skolen begynder kl. 9 med idræt og fortsætter til kl. 16 fra mandag til torsdag. Om fredagen holder vi weekend fra kl. 12. De lange skoledage gør, at vi kan tilrettelægge skoledagen fleksibelt og lægge pauser ind alt efter behov.
Undervisningen er tilrettelagt individuelt og kan udover de boglige fag også indeholde samtaler, pædagogisk tid og arbejde med en voksen i vores Sandplay-værksted.

Skoleprogram

09:00 Skoledagen begynder med idræt, som er tilpasset den enkelte elev
10:45 Undervisning i boglige og praktiske fag
12:00 Frokost og fællespisning, individuel undervisning
12:45-14:15 Undervisning i boglige fag
14:15-14.30 Frikvarter, pause og frugt
14:45 Individuel tid eller praktiske fag
15:45 Eleverne runder dagen af i ro på værelserne


Siden er sidst opdateret 2-8-2016
Kommunikation